NY BOG

FORSIDEN AF BOGEN "ØSTJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN"

 

BOGEN ER PÅ 709 SIDER I A4 STØRRELSE OG VEJER 2,8 KG  

”Østjylland under besættelsen."

Af Pernille Pedersen

 

DONERES BORT  

Hele projektet kan ikke drives som en overskudsforretning, for der er ikke økonomisk gevinst i at lave/skrive historiske fagbøger i den kaliber. Der er ingen, heller ikke forfatteren, der bliver lønnet i hele projektet. Den eneste der med rette tilegner sig honorar, er projektets revisor. Forlaget er udelukkende lavet for projektets 6 besættelsesbøger.

Et år efter 6. binds udgivelse nedlukkes FORLAGET VREJLEV og et evt. overskud vil blive doneret til noget der har med besættelsestiden at gøre.

Overskuddet påtænkes doneret til måske Frihedsmuseets Venner, Frihedsmuseet eller 4. Maj Kollegierne.

 

En serie på 6 bind om besættelsestiden 

Bind 1.: ”Vendsyssel under besættelsen”. Udkom i august 2017. 

Bind 2.: ”Østjylland under besættelsen”. Udkom i november 2018. 

Bind 3.: "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" Udkommer foråret 2020. 

Bind 4.:  Planlagt til 2021. 

Bind 5.:  Planlagt til 2022. 

Bind 6.:  Planlagt til 2023. 

 

  

"ØSTJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN"

1. udgave.

 

Forsiden: Montgomery den britiske øverstbefalende og general Dewing

Fotoet er udlånt af Frihedsmuseet

 

Bagsiden: Uddrag fra beretningerne skrevet af:

Pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø, Toldstrups datter, Tove Uth, Aarhus borgmesteren Thorkild Simonsen, Harry Lund og radioværten Jørn Hjorting.

ISBN: 978-87-970818-0-8

Trykkeri: LaserTryk.dk A/S.  P. O. Pedersens Vej 26 - 8200 Aarhus N.

Bogen er sat i: Arial, punkt, 11, 12, 16, 28.

Forfatter: Pernille Pedersen.

Grafik: Pernille Pedersen.

Korrektur: Ib Vestergård.

 

"Forlaget Vrejlev” v/ forlægger, Ib Vestergård.

CVR-nummer: 394 537 46

 

Pernille Pedersen modtog:

Niels Ebbesen Medaljen, i 2018 for bogen: ”Vendsyssel under besættelsen”.

 

Medlem af Dansk Forfatterforening.

 

Copyright: FORLAGET VREJLEV v/ Ib Vestergaard.

 

November 2018.

 

KAPITLER

 

Side:                 

    4.  Kolofon.

    6.  Kapitler i bogen.

    7.  Kapitler i bogen.

    8.  Hvilket område dækker bogen.

    9.  Forord.

Side:                  Kapitler:

  11.  Kapitel 1.  Tyskerne kommer.

  40.  Kapitel 2.  Det illegale læsestof.                                                                    

  58.  Kapitel 3.  Toldstrup, Juncker og SOE.                                                                    

  92.  Kapitel 4.  Modstanden spirer.                               

113.  Kapitel 5.  Våbenmodtagning.

 

Dette kapitel indeholder underafsnit fra hver enkelt nedkastningsplads.

 

Side:                            Pladsens navn:               

132:  Modtagepladsen Langsø. Tj. 03 og senere Tj. 05.

137:  Modtagepladsen Hessel Hede. Tj 153.

139:  Modtagepladsen Annebjærg. Tj. 101.

142:  Modtagepladsen Baunehøj. Tj. 146.

147:  Modtagepladsen Kratholm. Tj 138. 

149:  Modtagepladsen Kni. Tj 274. 

149:  Modtagepladsen Tranehuse. Tr. St. Tj. 255. 

150:  Modtagepladsen Ramten Skov. Tj 169. 

142:  Modtagepladsen Sømose. Tj 273.

153:  Modtagepladsen Gesing Mose. Tj 145.

153:  Modtagepladsen Løvenholm. Tj 48.

154:  Modtagepladsen Auning. Tj 188. 

155:  Modtagepladsen Pindsminde. Tj 287. 

156:  Modtagepladsen Hornslet. Tj 104. 

156:  Modtagepladsen Rosenholm. Tj 14. 

159:  Modtagepladsen Prædikestolen. Tj 147. 

161:  Modtagepladsen Jebjerg. Tj 49. 

162:  Modtagepladsen Essendrup. Tj 86.

163:  Modtagepladsen Toholt Skov. Tj 298. 

163:  Modtagepladsen Sønder Voer. Tj 156.

164:  Modtagepladsen Rosenlund. Tj 114. 

165:  Modtagepladsen Hadsten. Tj 127. 

165:  Modtagepladsen ”Overfoster” nær Pøt Mølle. Tj 88.

167:  Modtagepladsen Lyngå Skov. Tj 345.

 

Side:                            Pladsens navn:                

167:  Modtagepladsen Frijsenborg. Tj 243.

169:  Modtagepladsen Fajstrup Krat. Tj 87.

170:  Modtagepladsen Norring Vesterskov. Tj 150.

170:  Modtagepladsen Nørreskov. Tj 163.

172:  Modtagepladsen Overby. Tj 265.

174:  Modtagepladsen Tepstrup sø. Tj 93.

178:  Modtagepladsen Tolstrup. Tj. 285.

179:  Modtagepladsen Kanne. Tj. 319.

180:  Modtagepladsen Nørreskov. Tj. 180. 

181:  Modtagepladsen Spaabjerg. Tj. 172.

182:  Modtagepladsen Hønsepoldene, på Samsø. Tj. 85.

187:  Modtagepladsen Mårup Skov, på Samsø. Tj. 164.

188:  Modtagepladsen Nordby Hede, på Samsø. Tj. 165.

 

Side:                  Kapitler:

189.  Kapitel   6. Jernbanesabotager.

226.  Kapitel   7. Sabotager.

272.  Kapitel   8. Organiseret modstand.

302.  Kapitel   9. Flugtruterne.

315.  Kapitel 10. Hændelser og hverdagen.

394.  Kapitel 11. Schalburgtager, Gestapo, clearingmord og så Hipo.

414.  Kapitel 12. Stikkere, værnemagere, feltmadrasser.

445.  Kapitel 13. De faldne.

465.  Kapitel 14. Arrestationer, Frøslev og Kz-lejre.

509.  Kapitel 15. Flygtninge.

549.  Kapitel 16. Beretninger, historier.

586.  Kapitel 17. Befrielsen.

617.  Kapitel 18. Tiden derefter.

 

Side:    

678.   Register.

704.   Litteraturliste.

706.   Artikler og andre skrifter.

707.   Arkivhenvisninger.

708.   Takkeliste. 

 

Register

 

Hele bogens indhold af person og -stednavne kan af praktiske pladsmæssige forhold ikke rumme alle register henvisninger. Skal alt med i dette register, vil registret optage over 90 sider af bogens ca. 710 sider. Person og -stednavne er ikke udvalgt efter, hvem der ydede hvilket og hvor meget under besættelsen. Det er tilfældigt hvad der er valgt til registret. Der kan være person og -stednavne der er stavet forkert, men der er gjort en meget stor indsats med tjek af at de forskellige navne er stavet så korrekte som det har været muligt efter de tilgængelige arkivalier, bøger, artikler og opslagsværker.

 

A

 

Abildtrup, Veje, Jens, bogholder, prokurist, modstandsmand, s. 302, 305, 490.

”Adressebladet for Kalø Vig”, s. 392.

Agersted, Aa. A., politimester, Aarhus, s. 75, 76, 474.

Aggebo, læge, s. 367.

Ahnfeldt Mollerup, kaptajn, s. 74.

Albertsen, kaptajn, s. 106.

Alkil, Niels, s. 33, 413, 416, 449, 463, 464, 500.

Alsing Andersen, s. 371.

Alstrup-Jensen, s. 82.

Altenborg Hansen, Christian, faldskærmsmand, s. 75, 91, 154.

Amdisen A. K., dæknavn: “Bang”, officiant, s. 191, 229.

Ammundsen, Ejner, læge, transportchef ved Toldstrup staben. Dæknavn: ”Bloch”, s. 87, 89, 166, 304.

Amstrup, Egon, s. 163.

Ancker, Michael, Hilmar, tømrer, s. 378.

Andersen, Agnete, arbejdede på amtsstuekontoret. s. 42.

Andersen, A. I., soldat af Frikorps Danmark, s. 341.

Andersen, Anders Wilhelm, jernbanesabotør, s. 451.

Andersen, Derby, politibetjent, s. 295.

Andersen, Erik, klejnsmed, s. 46.

Andersen, Evald, s. 89.

Andersen, H. C. kriminalassistent, s. 620.

Andersen, Herman, s. 539, 541.

Andersen, hotelejer på Samsø, s. 183, 188.

Andersen, Orla, bankkasserer,modstandsmand i Hornsletgruppen, s. 133, 134, 459.

Andersen, Roth, s. 639.

Andersen, Sv. Billedskærer på Trøjborg i Aarhus, s. 50.

Andersen, Tage, oberst, s. 79.

Andersen, Vagner, s. 107.

Andersen, Villy, Nørreport i Aarhus, s. 50.

Andersen, Aage, s. 306.

Andreasen, Boris, s. 306.

Andreasen, Eigil, s. 306.

Andreasen, Hans Krarup, s. 419.

Andreassen, Georg, journalist, Aarhuus Stiftstidende, s. 404, 487.

”Annebjærg Tj 101”. Våbenmodtageplads ved Grenaa, s. 139, 140, 142, 288.

”Arbejdsmændenes Fællesledelses Kontor” s. 384.

Arnesen, T. O., skopudser, s. 341.

Auken, Kirsten, læge, s. 17.

”Auning, Tj 188”. Våbenmodtageplads, s. 154.

 

B

 

Bach, Jensen, Edy, datter af bagermester Bach Jensen i Rønde, i 1940, s. 34.

Bachmann, apoteker, s. 291.

Bak, Christian, s. 197.

Ballen, by på Samsø, s. 183.

Ballisager, Ebeltoft, s. 306, 598.

Bang, civilingeniør, s. 232.

Bangsbo Kystmuseum, s. 322.

Bank-Larsen, s. 82.

Bardino, Carl Frederik, smedemester, s. 404.

Barfod, Jørgen, s. 302.

Barnow, Niels, svensk konsul, s. 404, 486.

Bartram, Christian, s. 235, 625, 626, 627, 628.

Bartram, Grethe. Dæknavn:“Thora”s. 23, 50, 70, 235, 395, 460, 475, 480, 482, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 662.

Bartram, Niels, s. 625, 626.

Bartram, Olga, s. 625, 626, 627.

Basse, Carl Oluf, modstandsmand ved Tirstrup, s. 287, 288, 598.

”Baunen”, tysk lyttepost på Hegedalsbakken, s. 39.

“Baunehøj, Tj 146”. Våbenmodtageplads på Mols. S. 142.

BBC, British Broadcasting Corporation (BBC) blev oprettet i 1927, s. 54, 55, 56, 57, 118, 119, 133, 144, 297, 318, 558, 586, 589, 599. 613, 671.

Beck, Gunnar, landbrugsmedhjælper, s. 42.

Bech, Verner, Kontorassistent hos politiet, s. 44.

Beder-Malling-gruppen, s. 590.

Benneweis, cirkus, s. 100.

Bennike, Vagn, oberstløjtnant, Jyllandsledelsen, s. 74, 75, 76, 78, 79, 88, 89, 91, 102, 103, 130, 154, 223, 227, 251, 257, 286, 289, 374, 551, 586, 609, 660, 661, 668, 669.

Bering, Carl, kørelærer, s. 44, 138.

Bernadotte, Grev Folke, s. 475, 497.

Bertelsen, Alfred, isenkræmmer. Havde våbendepot på Ryvej i Hasle, s. 192, 244, 480, 481.

Bertelsen, Børge, Klejtrup, s. 376.

Berntsen, Aage, s. 507, 508.

Berti, pilot officer, s. 306.

”Besser Rev”, s. 39.

Best, Werner, Dr., s. 371, 392.

Bilde, Niels, gårdejer og modstandsmand fra Voldby, s.44.

Bisgaard, bankdirektør, s. 305.

Bjerregaard, Randers, direktør, s. 104.

Bjørnholm, ritmester, s. 290.

Blanner, s.130.

Blegdamshospitalet, s. 584.

”Bloch” dæknavn for læge, Ejnar Ammundsen, i Toldstrups stab, s. 63.

Blytgen-Petersen, Emil, journalist og radiooplæser i BBC, s. 55.

Boelskov, Erik, s. 91.

Boesbøll, klaverstemmer i Aalborg, s. 64.

Bohnsen, Svend, Klejtrup, s. 376.

Bolvig, slagtermester, s. 318.

Borchsenius, pastor s. 200.

Bothildsen Nielsen, Kaj Henning, s. 398, 402, 657, 658, 661.

Bovensiepen, Otto, chef for sikkerhedspolitiet, politioberst, s. 397, 672.

Bovrupkartoteket, s. 636, 637.

Branner, Povl, s. 507, 508.

Bredsdorff, Elias, s. 272, 274.

Bregenov, Leon, s. 121.

”Bregning åndsvageanstalt”, s. 624.

Brinch, A., skipper, s. 305.

Brix, bogtrykker, s. 589.

Bruhn, Carl Johan, læge, faldskærmsmand, s. 77.

Brødsted, E., s. 160.

Brøndum, Henning, s. 397, 661.

Brøndumbanden, terrorgruppe, s. 397, 398, 661.

”Budstikken”, Aarhus, Illegal avis, s. 43, 50, 109, 248, 260, 362, 363, 365, 375, 379, 419, 420, 460, 479, 487, 624, 625, 657.

”Budstikken”, Djursland, s. 606, 607.

”Budstikken”, Grenå, illegal avis, s. 44.

Buhl, Vilhelm, statsminister, s. 611, 673.

Buchenwald, Kz-lejr i Tyskland, nær ved Weimar i Thüringen, s. 108, 286, 461, 466, 470, 476, 488, 499, 576, 577, 578, 579, 581.

Bunke, Erich, Kriminalrat, s. 367, 368.

Busch-Jensen, justitsminister, s. 630.

Busk, Albert, murer, s. 262, 305.

Byskov, s. 178.

Bønlykke, forpagter fra Jernit, s. 291.

Børgesen, Bjørn, s. 305.

Baadstrup, kulgrosserer i Nørresundby, s. 64.

Baastrup-Thomsen, doktor i Hornslet, s. 83.

 

C

 

Carlos – gruppen, s. 209.

”Carin II” Hermann Görings lystyacht, s. 321.

Carlsen, Grønlund, Henning, jernbanesabotør, s. 204

Carlsen, Peter f. 1901, den ældste agent. Flygtet til Sverige juni 1944, s. 91.

Centralværkstederne i Århus, s. 193.

Christmas Møller, John, udenrigsminister, radiovært i BBC, s. 37,334, 599, 611.

Christensen, Birger, lokomotivfører, s. 222.

Christensen, Christine Alvilda Nikoline, s. 270.

Christensen, Erik, s. 185.

Christensen, Egon, s. 406.

Christensen, Fenger, s. 292.

Christensen, Kaj, sabotør, leder, s. 230, 659.

Christensen, korpsofficiant, s. 183.

Christensen, Kristen Juul, minister uden portefølje, s. 612.

Christensen, Holger, overretssagfører, s.398.

Christensen, H. P., borgmester, s. 28, 31.

Christensen, Højland, s. 74.

Christensen, Jens Juul, s. 160.

Christensen, Otto, s. 227, 237, 479. 480.

Christensen, P. W., manufakturhandler i Odder, s. 291, 589.

Christensen, S. V., forretningsfører fra Holstebro, dæknavn: Ole, s. 414.

Christian X, Konge, s. 25, 463, 466, 467, 605, 673.

Christiansen, Asger, ekspert i DSB og tog, s. 197, 204, 220, 412.

Christiansen, Carl, s. 150.

Christiansen, Fjellerup, s. 151, 152.

Christiansen, Gunnar, s. 83.

Christiansen, Georg Goritz Mørch, jernbanesabotør,s. 191, 451, 452.

Christiansen, Otto Andreas Konrad Manley, jernbanesabotør, s. 451.

Clausen, Vejlby, pastor, s. 302, 305.

Clausen, Frits, læge, s. 282, 638.

Clausen, Werner, s. 659.

Clausen, Willi, sabotør, s. 236.

Clemmesen, s. 177.

”Cometa”, s. 573.

 

D

 

Dalsgaard, Børge, Klejtrup, s. 376.

Dalsgaard, Christian, Klejtrup, s. 376.

Dam, Albert, forfatter, s. 336.

Damgaard, ingeniør, s. 50.

Damsgaard, Martinus, billedskærer, s. 460.

Danielsen, Aage, barber, s. 589.

Danneskjold-Samsøe, Aage, Samsø, s. 183, 186.

”Dansk Arbejdsgiverforening”, s. 371.

”Dansk Hjælpetjeneste”, s. 314.

Dansk Samling, s. 97, 101, 104, 121, 273, 274, 296, 301, 374.

”Dansk Socialdemokratisk Ungdom”, s. 259.

Danielsen, Jens Chr., s. 108, 133, 160.

Danielsen, Aage, frisørmester, s. 359, 600.

Danmarks Kommunistiske Parti, s. 460.

Davidsen, Heinrich, partisekretær, s. 50.

”De frie Danske”, s. 301.

”De hvide busser”, s. 463, 465, 471, 483, 494, 584, 595, 638.

”Demokraten”, dagblad i Aarhus,s. 401.

”De samvirkende Fagforbund”, s. 371.

”Den billige skrædder”, hos Gunnar Storgaard, Aarhus, s. 63.

”Den danske Brigade”, Sverige, 78, 109, 374,

”Det Kongelige Bibliotek”, s. 131.

”Den lille Generalstab”, s. 74, 75, 102,

”Den sorte liste”, s. 444.

Dewing, generalmajor, s. 78, 94,

D.F.D.S., med færgerne ”Lolly” og ”Odense”, s. 184, 538.

Diechmann Poulsen, Bjerregrav, modstandsmand, s. 376.

Djurslands Jernbane Museum, s. 564.

”Djurslands Stemme”, illegal avis i Ebeltoft, s. 42.

”DKP” s.48, 273, 301, 461, 463, 468.

Drachmann, J., journalist i Aalborg, s. 64.

Dronning Alexandrine, s. 463.

”Drømmesøen” tysk biograf spillefilm, s. 264.

DSB, s. 27, 220, 224, 551, 559, 659.

Duus-Hansen, firmaet Bang & Olufsen, s. 72, 73, 80, 81, 83, 86, 89, 154, 669.

Dyekjær, E., dyrlæge, s. 305, 605.

 

E

 

Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, s. 42.

Eichmann, Adolf, s. 321.

Eigentbroth, N. A., journalist. Dæknavn: Birk, s. 376.

Eisenhower, general, s. 306.

”Ejnar Brøndgraver”, Ejner Nielsen, Stilling, s. 335.

Elmquist, Aage, justitsminister, s. 658, 663.

Elmøe, overbetjent, s. 586, 609.

Elstrøm, Arne, dæknavne: ”GA6” Nybo, Otto Petersen, modstandsmand, tilknyttet Sveriges flugtruterne, s. 89, 311, 312.

Engberg, plantageejer i Hadsund, s. 68.

Engels, Bodil, s. 564.

Enslev-gruppen, s. 289.

Eriksen, Erik, landbrugsminister, s. 611.

Eriksen, Christian, Klejtrup, s. 376.

Errboe, modtagemand, s. 166.

”Essendrup, Tj 86”. Våbenmodtageplads, s. 162.

 

F

 

Fabricius, Ritmester, Skramsø, sektionsleder, s. 136, 144, 287, 288, 646.

”Fajstrup Krat, Tj 87” våbenmodtageplads, s. 169.

Feddersen, Otto Josias, oberstløjtnant, soldat, oberst og kammerjunker, s. 97, 98, 100, 242, 274,

Fibiger, Vilhelm, handelsminister, s. 611.

Fiil, Gudrun, modstandskvinde, Hvidsten Kro, s. 92.

Fiil, Niels, modstandsmand, Hvidsten Kro, s. 133, 356.

Fiil, Pedersen, Anton, s. 356.

Finsen. Jens, Christian, Bjerregrav, s. 376.

Finsen, Ole, Bjerregrav, s. 376.

Fisker, Ernst, s. 229.

Fjellerup Brugs, s. 40.

Fjellerup -gruppen, s. 150.

Fjordsgades Skole, s. 462.

Flensted, Søren,  (http://www.flensted.eu.com/)  flymekaniker, pilot, s. 88, 113, 132, 136, 182, 282.

Flygtningelazarettet i det gamle Amtssygehus, s. 522.

Flygtningelejren, Bauleitung for lejren ved Tirstrup flyveplads, s. 535, 537.

Flygtningelejren, Graaske ved Tirstrup flyveplads, s. 533, 534, 538.

Flygtningelejren, Havreballe skoven, s. 527, 528, 529.

Flygtningelejren, Hemstok, s. 545, 546, 547.

Flygtningelejren, Hevring Hede, s. 539, 540, 542.

Flygtningelejren, Kragelund Lazaret, s. 530,

Flygtningelejren, Marselis Boulevard, gennemgangslejren, s. 523, 524, 525.

Flygtningelejren, Stabrand ved Tirstrup flyveplads, s. 536.

Flygtningelejren, Sølund ved Skanderborg, s. 543, 544, 545.

Flygtningelejren, Thors Mølle, s. 526, 527.

Flygtningelejren, Vandrerherberget i Risskov, s. 525, 526.

Fog, Mogens, politiker, s. 77, 301.

”Folkets Hus” i Aarhus, s. 207, 343.

Fornæs fyr, s. 304.

Frank, S. F., købmand, s. 382.

Frederikshøj Kro, s. 102, 278.

Frederiksen, bankmand og våbenmodtagemand i Aarhus. S. 133.

Frederiksen, Børge, brugsuddeler i Glesborg, s. 288.

Frederiksen, Erik, søn af malermester Frederiksen, Frijsenborgvej, s. 168, 291.

Frederiksen, Skanderborg, kriminalbetjent, s. 107, 295.

Frihedsmuseet, s. 23, 24, 25, 26, 28, 37, 56, 72, 78, 80, 92, 94, 96, 97, 98, 102, 115, 120, 123, 124, 127, 131, 140, 190, 193, 205, 210, 215, 218, 219, 221, 224, 226, 229, 238, 240, 241, 244, 250, 252, 253, 254, 255, 262, 267, 270, 307. 328, 330, 344, 352, 353, 363, 364, 365, 399, 400, 401, 405, 407, 409, 425, 427, 435, 440, 441, 452, 453, 454, 513, 517, 518, 521, 534, 544, 555, 556, 559, 562, 573, 583, 584, 585, 587, 592, 594, 595, 598, 608, 612, 614, 619, 621, 624, 631, 638, 639, 656.

”Frijsenborg, Tj 243”. Våbenmodtageplads, s. 167.

Frisch, Hartvig, socialdemokratisk politiker, s. 415.

Frisenvang, Ø., kaptajn, s. 14, 96, 99. 101, 229, 242, 658.

”Frit Danmark”, illegal avis, s. 44, 46, 47, 48, 51, 256, 273, 342, 436, 438, 446, 459, 468, 479.

”Frit Danmark” i England og i engelsk udgave, s. 112, 234, 293, 294, 337, 350, 366, 377, 469, 617, 618, 642, 666.

Frøslevhåndværk, s. 487.

Frøslevlejren, (Frøslev) s. 53, 54, 83, 108, 130, 228, 259, 286, 447, 470, 471, 474, 475, 481, 482, 485, 488, 491, 493, 496, 498, 501, 503, 504, 583, 592.

“Fædrelandet” avis, s. 222, 419, 427.

Færch, Aarhus, kaptajn, assurandør, s. 99.

”Fætter” dæknavn for Toldstrup, s. 286, 289, 660.

Fårhuslejren, s. 471, 592,

 

G

 

”Gabestokken”, s. 444.

Gammelgård, Arne, s. 321, 523, 525, 526, 527, 528, 530, 533, 541, 544, 545, 546, 547.

Gebauer, Knud, civildelingsfører, arkitekt, s. 15, 22.

Geisler, Ole, kaptajn, faldskærmsmand, s. 82, 83, 92, 93, 95, 96, 100, 102, 121, 133, 134, 135, 197, 200, 228.

Generalstabskort, 1944/45., s. 132, 137, 139, 142, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170, 174, 178, 181, 188, 220.

Gerhard af Holsted, s. 59.

”Gesing Mose, Tj 145”. Våbenmodtageplads s. 153.

Glente, politifuldmægtig, politimester, s. 367, 483.

Glæsel, fru overretssagfører, s. 387.

Gosmer-gruppen, s. 590.

Gorecki, Frants, s. 288.

Gottlieb, Axel, direktør, s. 404.

Gottlieb, N., s. 160.

Grangaard, O., matros, s. 359.

Graver, pastor, Fjellerup, s. 105, 138, 150, 151, 152, 288, 305.

Gregersen, Emil, formanden for D.K.U. s. 50.

Gregersen, Hammel, overlæge. s. 290.

Grønborg, lærer, s. 488.

Grønfeld-gruppen, s. 597.

Greve, kaptajn, s. 76, 474.

Greisen, læge iAalborg, s. 67.

Grenaa Folketidende, s. 44, 649.

Gronemann, politimand, s. 235.

Grunnet, radiooplæser på BBC, s. 313.

Grymer, Frants, plastikkirurg, s. 604.

Grønfeld -gruppen, s. 144.

Gudme, Steen, s. 436.

Gudnitz, Chr. s. 97, 104, 121, 570.

Gundel, Leif, journalist og radiooplæser i BBC, s. 55.

Gustavson, Vesselbjerggaard, s. 165.

Gyberg, Werner, s. 89, 129, 308, 310, 311,

Gyth, kaptajn, s. 72.

Gørtz, general, s. 74, 78, 79, 669.

Göring, Hermann, Tysklands generalfeltmarskal, s. 321, 322.

 

H

 

”Hadsten, Tj 127”. Våbenmodtageplads, s. 165.

Hal, Kock. Hed, Hans Harald Koch, og var en dansk teolog, kirkehistoriker, s. 375.

Hall, Henning, s. 444.

Hammer, Mogens, faldskærmsmand, s. 77, 91, 104.

”Hammeren” et illegalt -organ for Aarhus Tekniske Skole, s. 45, 46.

Handrup Strand, s. 135.

Hanneken, Hermann von Hanneken, s. 214, 241, 447.

Hannestad, Knud, s. 272.

Hans ”Skrædder”, s. 151.

Hansen, direktør fra Skanderborg Kalkværk, s. 334.

Hansen, A. M., undervisningsminister, s. 611.

Hansen, Arthur, cand. mag. s. 121.

Hansen, brødrene, Preben og Ib Hansen. S. 227, 228.

Hansen, Christian, vognmand for våbennedkastninger, s. 152.

Hansen, Christian Ulrik, s. 58, 73, 74, 75,

Hansen, Friborg, Vilfred, tidligere dansk politiker, borgmester i Rønde Kommune, s. 33, 45, 144, 326, 328, 429, 439, 597.

Hansen, fru, kunstmaler i Aarhus, s. 50.

Hansen-Hauge, forstander, s. 340.

Hansen, H. C., s. 611.

Hansen, Henning, ekspedient, repræsentant og distriktsleder for Djursland s. 106, 138, 142, 288, 305.

Hansen, Ib, s. 228.

Hansen, Lauritz, restauratør, s. 404.

Hansen, P., tidligere købmand, s. 168, 291.

Hansen, Johannes, ingeniør, s. 99.

Hansen, Kjeldsen, Søren, s. 108.

Hansen, Marinus, kontaktmand mellem Jylland og Samsø, s. 183, 185.

Hansen, Nedermark, Ib, s. 402

Hansen, Skov, Niels, 564.

Hansen, Peter, stationsleder, overbetjent, s. 482.

Hansen, Peter, Mads, ølhandler, s. 107.

Hansen, snedker og illegal trykkeri logivært, s. 49.

Hansen, Palle, ingeniør. Bor i Istedgade 37. Aalborg. S. 67.

Hansen, Poul, agent, SOE, s. 91.

Hansen, Poul Utoft, Gravensgade i Aalborg, s. 67.

Hansen, Salomon, s. 226, 227, 238, 240, 242, 479, 481, 482.

Hansen, Skou, Tage, sabotør, s. 14.

Hansen, Søren, s. 226, 230.

Hansen, Thorvald, kunstmaler i Aarhus, s. 50, 475.

Hansen, Viggo, assistent, illegalt trykkeri logi, s. 46, 49, 459.

Hansen, Villy, s. 302.

Harrington, flyveplads i England, s. 149, 172, 174, 180.

Hauerbach, Sven, forfatter, s. 226.

Havknuden, s. 606.

Hee, glarmester i Grenå, s. 389.

Hecht-Johansen, Johan Erik, specialuddannet i psykologisk krigsførelse, s. 91.

Heden, Svend, s. 185.

Hedegaard, Chr., landsretssagfører, Skanderborg, s. 107, 192, 475, 491, 493.

Hedegaard, Orla, jernbanesabotør, s. 223.

Hedtoft, Hans, statsminister, s. 445, 611.

Heigaard, Aarhus, s. 50.

Hein, H. K., provst, s. 106.

Hejgaard, med dæknavnet ”Carl” instruktør, s. 243.

Helk, J. V., faldskærmsmanden kaptajn, s. 102.

Helles, Ulf, s. 160.

Hemstok, s. 548.

Henningsen, Eigil Juel, s. 476.

Henrik von Kauffmann, minister uden portefølje (fagområde), s. 611.

Henriksen, Henrik, sømand på flugtruterne til Sverige, s. 129, 312.

Herforth, C. E., blomsterhandler i Jægergårdsgade, Aarhus, s. 371.

Herskind, Kristian, højskoleforstander i Rønde, s. 133, 135.

”Hessel Hede”, våbenmodtageplads på Djursland ved Grenaa, s. 136, 137.

Hesseldahl, Jørgen, modstandsmand, forstander, forfatter, s. 45, 186.

Heyn, vognmand, s. 68.

Hillgaard, Anker, lærer, s. 105, 288, 289.

Hillgaard, Bent, s. 289.

Hillgaard, Ebba, s. 144.

Hillgaard. Fhv. købmand i Følle, s. 144, 146, 147, 288.

Hillingsø, Kjeld, pensioneret generalløjtnant, s. 11, 13, 18, 20, 21, 23.

Hillingsø, K. E. H. løjtnant, s. 15, 16, 21.

Himmelstrup, kommissær, s. 346.

Hitler, Adolf, s. 320, 322, 390, 397.

”Hitler kalder Mussolini” et af mange kaldesignaler framodtagefolkene til de allieredes nedkastnings-fly, s. 133.

Hjarbæk, E. s. 305.

Hjerrild, Aage, modstandsmand, s. 172, 173.

Hjort, Hansen, Peter, betjent, s. 482.

Hjorth, Torben, s. 45.

Hjorting, Jørn, radiovært, s. 315, 316, 318, 319, 320.

Hjortshøj Jensen, Jens, landbetjent, s. 290, 291.

Hoeck, politimester i Aarhus, s. 341, 474, 608.

Hoeck, Ole, arkitekt og søn af politimester Hoeck i Aarhus, s. 272.

Hollingworth, engelsk major, s. 72, 76, 82, 83, 93.

Hoff, Kaj, adjunkt, s. 197, 198.

Hoffmann, Erik, oberstløjtnant, s. 104, 229.

Hoffmeyers konditori, Skanderborg, s. 294.

Hoffmeyer, Skat, biskop, s. 598.

Hoffritz, Emil, s. 163.

Holm-Hedegaard, s. 130, 131.

Holm, L., officiant, s. 275.

Holm, pastor, Grenå, s. 66, 305.

Holtet, Erik, murerlærling, modstandsmand, s. 47.

Hornsletgruppen,s. 108, 109, 133.

Hotel Phønix, Aalborg, s. 70.

Hotel Regina, Aarhus, s. 63, 628.

Hotel Royal, s. 31, 426.

“Hornslet, Tj 104”. s. 156.

Hornslet-gruppen, s. 283.

Hou, Marius, våbenmodtagemand, s. 133, 134.

Hovedskov, Ole, violinist, sabotør, s. 197, 198.

Hulgaard, Andreas, s. 163.

Humble, distriktschef v/ D.S.B., s. 101.

Hundslund-gruppen, s. 590.

Hvass, afdelingschef, udenrigsministeriet, s. 475, 476.

Hvidstengruppen, s. 92, 93, 95, 96,133, 397.

Hvidsten Kro, s. 73, 82, 133, 135, 272, 457.

Hvitved, Poul, Ebeltoft Folketidendes redaktør, s. 41, 42.

Hæstrup, Jørgen, historiker, s. 81, 96, 166, 183, 302, 304.

Høeg, Carsten, filolog og professor, s. 620.

Høegh Guldbergs Gades Kaserne, 2. 551, 552.

Høgh-Guldberg, ”Misi” fru. s. 177, 178.

Høgh-Guldberg, Ove. Dæknavn: Ørn, s. 171, 174, 176, 177.

Højskolehotellet, under tysk ledelse i Aalborg, s.

Højbye, Palle, Mors, politimand, eureka-mand, s. 120, 121, 122.

Hølunds, autoværksted på Adelgade, s. 108, 340.

”Hønsepoldene, Tj 85”. Modtageplads på Samsø, s. 182.

Høst, S. A., overbetjent, s. 598.

Håndværkerforeningens, Skanderborg, Adelgade 37, s. 33.

 

I

Ibsen, Finn, faldskærmsmand, s. 87, 88.

Ingvardsen, kaptajn, s. 100.

Issel. Dæknavn: ”Waldenburg”, s. 401.

Iversen, kaptajn, s. 82.

 

J

 

”Jens Bangs Stenhus” i Aalborg, s. 67.

Jacobsen, Ejvind, kommunelærere, Langå sabotør, s. 197.

Jacobsen, Frode, Frihedsrådet, politiker, minister, s. 47, 74, 96, 108, 116, 301, 442, 647.

Jacobsen. I. P., direktør, s. 404.

Jacobsen, kroejer i Sundsøre, logivært for HQ, s. 68.

Jacobsen, godsejer på godset Kjeldgaard nord for Selde, s. 67.  

Jacobsen, Lauritz, s. 238.

Jacobsen, Richard, s. 227, 237, 478, 479.

Jacobsen, Verner, politibetjent, s. 228.

”Jebjerg, Tj 49”. Våbenmodtageplads, s. 161.

Jelgren, Poul, telegrafist, s. 78, 80, 116,

Jenk, J., Faldskærmsmand, s. 131.

Jensen, Aksel, s.375, 483.

Jensen, Alfred, trafikminister, s. 612.

Jensen, Anton Ingersøn, Toldstrup, s. 60.

Jensen, Bent, s. 306.

Jensen, Bendix, s. 306.

Jensen, Børge, s. 163, 306.

Jensen, Brandt, direktør, s. 346.

Jensen, Brønnum, Harry Ib, sabotør, s. 236.

Jensen, C. O., bankassistent i Viborg, s. 74.

Jensen, Eddy, Bach, s. 597.

Jensen, Georg Walther, politibetjent, s. 105.

Jensen, Haakon, s. 163.

Jensen, Henning, s. 166.

Jensen, Jens, Jacob, faldskærmsmand, s. 29, 91, 457.

Jensen, Jens Peter, Lyngå, s. 163, 283, 475, 596.

Jensen, Jørgen, overbetjent i Silkeborg, dæknavn: HC, s. 414.

Jensen, Karen, logivært for Toldstrups hovedkvarter (HQ), s. 67.

Jensen, Karna, s. 377.

Jensen, Knud, gartner, s. 288.

Jensen, K., kontorassistent, s. 411.

Jensen, K. K., lokomotivfører s. 219.

Jensen, Leif, K., forfatter, s. 349.

Jensen, Maren, våbendepot, s.173.

Jensen, Peter, s. 47.

Jensen, Poul, faldskærmsmand, s. 185.

Jensen, skovrider v/ GI. Estrup, s. 98.

Jensen, sognefoged, smedemester i Fjellerup, s. 383.

Jensen, Ross, Henning, s. 166.

Jensen, Rye, Svend, sabotør, s. 236.

Jensen, Skorup, uniformsskrædder, s. 234.

Jensen, Stig, modstandsmand og leder fra Sjælland, s. 72, 73, 74, 77.

Jensen, Thorvald, trykkeri i Risskov, s. 49.

Jensen, Tolboe, Alf, sabotør, s. 451, 453, 455, 457, 480.

Jensen, Willy, s. 186.

Jespersen, J. skytte der boede i ”Dyrhuset”, s. 168, 291.

Johansen, Verner, s. 82, 91

Johannsen, Gestapomand, s. 378.

Johansen, Hans Robert Filip, faldskærmsmand, s. 457.

Johannesen, Paul, faldskærmsmand, s. 77, 91.

Johannesen, Svend, maskinist, sabotør, s. 197. 451, 452, 456.

Johnsen, A. G. V., stationsforstander i Allingåbro, 564.

Jonasen, Kristian, Klejtrup, s. 376.

Juul-Jensen, Børge, s. 106, 142, 147, 266.

Juul-Rasmussen, pastor, s. 163, 283, 284.

Juncker, Ratel, Elisabeth, s. 564.

Juncker, Flemming, dæknavn: Faber, Mandarin, Elefanten, modstandschef, SOE i London, godsejer, s. 58, 61, 71, 72, 77, 92, 95, 102, 121, 154, 226, 243, 272, 274, 375, 415, 564, 676, 677.

Juncker, Jutta, s. 96.

Jørgensen, A. J., kommis, kaptajn, byleder, s. 104, 304.

Jørgensen, Anker, statsminister, s. 445.

Jørgensen, Alfred, købmand i Montanagade i Aarhus, s. 380.

Jørgensen. direktør, s. 20.

Jørgensen, Frank, illegal logivært oglæge nær Hadsund, s. 69.

Jørgensen, Hans, chauffør for nedkastninger, s. 144, 146, 288.

Jørgensen, J. A., kriminalbetjent, s. 139.

Jørgensen, Lauritz, s. 327.

Jørgensen, Otto, biografejer i Rønde, s. 597.

Jørgensen, Robert, chef for den danske sektion ved BBC i maj 1940, s. 54.

”Jørgensens Rugbrødsfabrik”, bageriet bagte ”soldater-rugbrød” s. 246.

 

K

 

Kalø Vig Badehotel, s. 34.

”Kanne, Tj 319”. Våbenmodtageplads, s. 179.

Karolus, s. 177.

Katholm, syd for Grenaa, s. 139, 142.

Kaupisch, general, s. 30.

KFUM, s. 64, 104, 559, 570.

Kieler, Ernst, læge, s. 481.

Kibsgaards Boghandel i Algade 23, Hobro. S. 66

Kirkegaard, Ejnar, redaktør, s. 474.

Kirkegaard, Erik, kaptajnløjtnant, s. 299, 474, 475.

Kirketerp, læge, s. 489.

”Kirsten” Kretzschmar. Senere efternavne: Bertelsen og Døssing, s. 68.

Kjeldsen, Anna, s. 548.

Kjeldsen, dæknavn for Toldstrup, s. 84, 131, 138, 175, 181.

Kjeldsen, Elly, skoleelev, s. 597.

Kjeldsen, kaptajn, s. 74, 140.

Kjeldsmark, Laurits, s. 380.

Kjær, direktør for bryggeriet Ceres, s. 101.

Kjær Olsen, hotelejer og illegal logivært. S. 68.

Klausen, Thorvald, Hadsten Højskole, s. 165.

Kleis Boghandel, Tranebjerg på Samsø, s. 36.

Kleis, Rasmus, boghandler, s. 36.

Kleis, Sigurd, biografejer, s. 36.

Klindt, overlæge, s. 106.

Klostergaard, Kaj, Skanderborg, s. 107, 589.

”Kock” dæknavn for sabotøren Jens Lillelund, s. 110, 208, 257.

Kock, S. W. assurandør I Aalborg, s. 64.

Kolind-gruppen, s. 283, 402, 411.

”Kontakt”, Illegal avis, s. 42.

”Kni, Tj 274”. Våbenmodtageplads, s. 149, 152.

Knudsen, Freddy, postassistent, s.18, 22.

Knudsen, Gorm, apoteker i Hadsund, logivært, s. 68.

Knudsen, Aage, landpostbud, sognerådsformand, s. 590, 591.

Knuth, greve, Vosnæsgård, S. 160, 288.

Koefoed, E., s. 158, 160.

Koldinggruppen, s. 658.

Kongshaug, Poul, dekoratør, s. 138.

Korreborg, Kai, s. 306.

Kraft, Ole Bjørn, forsvarsminister, s. 611, 658.

Krarup, pastor, Himmelev, s. 104, 106, 150, 288, 302, 304.

”Kratholm, Tj 138”. Våbenmodtageplads, s. 147.

Kristensen, Knud, indenrigsminister, s. 611.

Kristophersen, Arne, s. 440.

’’Kroen i Krogen”, restaurant, s. 478.

Kroer, Oluf Akselbro, bankassistent, jernbanesabotør, s. 197, 198, 451, 456.

Krog, slagter, s. 326.

Krogh, Gerhard, fotograf, s. 118.

Kruuse, tysk major, s. 346, 453.

Kræmer, J. L., officiant, s. 275.

Kaas, Ernst, s. 107.

Kaas, Karl, s.107.

Kaas, Vagn, s.47.

Kæraa, Doris, fru, s. 457.

Kæraa, tandtekniker, s. 397, 457, 486.

Kühlbom, købmand, s, 20.

Kaagaard, farmaceut i Roslev, logivært, s. 68.

 

L

 

LAB, ”Landsforeningen Til Arbejdsløshedens Bekæmpelse”, s. 556, 557.

La Cour-Petersen, oberstløjtnant, s. 74, 103.

”Laen”, ved Glæsborg, tysk radarstation, s. 39.

”Land og Folk”, s. 49, 459, 460, 461.

Langballe, Mogens, s. 216.

Langberg, Annie, født Mouritzen, Toldstrups kurer, sekretær, s. 89, 620.

Langelandsgade Kaserne, s. 553.

Langsø, Tj. 03. og senere Tj. 05. Våbenmodtageplads s. 132, 133, 134, 135, 136.

“Langåbroerne”, s. 450.

Larsen, Adolf Theodor. Dæknavn: “Andy”, s. 91, 95.

Larsen, Aksel, DKPs leder. Minister uden portefølje, s. 468, 612, 625.

Larsen, Borre, fru, s. 178.

Larsen, Borre, Karl, s. 178.

Larsen, dyrlæge, gruppeleder. Tranebjerg. Samsø, s. 183.

Larsen, Jens, s. 306.

Larsen, Helweg, Kjeld, ”Fædrelandet” s. 378.

Larsen, C. J. K., lærer, s. 44.

Larsen, Niels Laurits, amtsstueassistent, s. 144, 287, 598.

Larsen, Poul, politifuldmægtig, s. 89.

Larsen, Svend A. boghandler i Aarhus. S. 485.

Larsen, Tage, trykkeri i Brabrand, s. 49.

Lassen, Frantz, faldskærmsmand, s. 154.

Larsen, Westy, landinspektør, sabotør, s. 268.

Lauridsen, B. O. Købmand i Aarhus, s. 50.

Lauridsen, C. P., amtsrådsmedlem, konsulent, s. 380.

Lauritzen, ”GA3”, skipper på flugtruterne, s. 311.

Lauritzen, Poul, politibetjent I Aalborg, s. 168.

Laursen, bagermester i Ebeltoft. S. 321.

Laursen, C. C., s. 386, 387.

Laursen, Helge, s. 289.

Laursen, Niels, kriminalassistent, s. 368.

Laursen, Victor Debois, s. 107.

Laursen, Per, doktor, s. 305.

Leach, Ernst, s. 107, 108, 474, 475.

Lensing, Peter. Dæknavnet: ”Feusner”,s. 402, 658.

Leth, Espersen, s. 235.

Leth, Søren, repræsentant, s. 382.

Lillelund, Jens, ned dæknavnene: Finsen, sabotør, s. 110, 130, 131, 160, 208, 226, 227, 330, 250, 251, 257, 374, 659, 660, 661.

Lillienskjold, Hans Frederik von Lillienskjold, sabotør, s. 207.

Lillienskjold, Svend Aage, s. 207.

Lindemann, general, generaloberst m.m., Silkeborg, s. 214, 215, 216, 387, 389.

Lindvald, Gustav, s. 235.

Lippmann, Lund, Ole, modstandsmand, direktør, s. 77, 92, 93, 94, 131, 609.

Lonsdale, Walter, kaptajnløjtnant, s. 130, 376.

Lund, Harry, fysik -og matematiklærer, s. 549, 550, 564.

Lund, Odder, kornet, s. 291.

Lund, Kaj, faldskærmsmand, s. 81, 82, 103.

Lund, Robert, s. 398, 402.

Lund, Vagner, s. 306.

Lund, Vågner, arkitekt, s. 44, 138.

Lund, W., s. 97, 101.

Lunding, lektor, s. 478.

Lunding, ritmester, s. 72.

Lundvang, blikkenslager på Frederiks Allé, s. 49.

Lunn, Niels, kaptajn, s. 243.

Lunøe, Erik, dommerfuldmægtig, Aalborg, s. 40.

Lunøe, Johan, Erik, Aalborg, s. 40.

Lykkeberg, Steen, s. 50.

”Lyngå Skov, Tj 167”. Våbenmodtageplads, s. 167.

Lyse, H. F., s. 177.

Lysekil i Sverige, s. 130.

”Løvenholm, Tj 48”. Våbenmodtageplads s. 153.

Læssøesgades Skole, s. 16.

 

M

 

Madsen, brødrene Richard (Jesser) og Villy, modstandsfolk, s. 47, 192.

Madsen, Ejnar, s. 306.

Madsen, Villie og Jens, udgivere af illegale blade, s. 47.

Madsen, Carl Peter, Samsø, s. 185.

Madsen, Helmuth, Grenå, s. 44.

Madsen, Martin, s. 134.

Madsen, Niels, Kristian, modstandsmand, Aarhus, s. 44, 109, 659.

Madsen, Richard, Skanderborg, s. 295.

Madsen, Toft, Martin, apoteker, Vodskov, s. 70.

Madsen, Villy, modstandsmand, s. 47.

”Magasin Du Nord” s. 598.

”Malernes Fagforening”, i Aarhus, s. 50, 404.

Mamman og Dreschers Pakhus, s. 364.

Mands Samling, museum i Assens, s. 60.

Mariegaard, Aage Thomas, s. 658.

"Maritza", Aarhus restaurant, s. 369.

”Martha”, dampfragtskib i dansk spillefilm, s. 358.

Marquardsen, Ole, s. 42.

Marselisborg Skole, Aarhus, s. 427.

Matzen, Aage, s. 157, 160, 161.

Mcormick, kaptajn på slæbebåden "Hermes", s. 363.

Meldgaard, Jørgen, (Petersen), journalistelev, s. 47.

Meinike, S., fabrikant af drivremme fabrik. S. 239.

”Messen” købmand Anders Dyhr-Nielsens forretning i Grenaa. s. 409.

Michelsen, Jacob, s. 288.

Mikkelsen, lærer, Hammel, s. 269.

Mikkelsen, Chr., typograf, s. 108.

Mikkelsen, Max, faldskærmsmand, s. 77, 91.

Mikkelsen, politiassistent i Aarhus, s. 339, 346, 348, 351, 354, 366.

Mitchell, flying officer, s. 306.

Mollerup, s. 75.

Montgomery, Feltmarskal, s. 56,69, 586, 587.

Mortensen, cigarhandler, s. 377.

Mortensen, Ernst, s. 289.

Mosegaard, Walther, s. 235.

Mouritzen, (senere Langberg) Annie, Toldstrups kurer, sekretær, s. 160, 208, 227.

Munk, Carlo, prokurist, s. 490.

Munk, Kaj, pastor, s. 374, 397, 457.

Muus, Flemming, dæknavn: "Mint" faldskærmschef, s. 74, 76, 77, 83, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 154, 667.

Muus, Varinka, s. 94.

Munch Dagmar, s. 380.

Munch, G., politifuldmægtig, s. 357.

Munch, Peter, dansk udenrigsminister, s. 25.

Munck, Ebbe, redaktør, s. 227, 313.

Munk, Kaj, præst og digter, Vedersø præstegård, s. 374, 375.

Muselmænd, s. 499.

”Mustard Point”, Hvidstengruppens våbenmodtageplads, s. 457.

Mühlberg-lejren, tysk krigsfangelejr nær Dresden og Torgau, s. 476, 580, 581.

Müller, Aage, s. 375.

Møller, farvehandler i Grenaa, s. 105, 303.

Møller, Alfred, A., repræsentant, s. 369.

Møller, C. F., arkitekt, s. 373.

Møller, Erik, oberstløjtnant, s. 102.

Møller, Inge, Rønde, s. 33.

Møller, Karl, s. 160.

Møller, Knud, s. 288, 302.

Møller Petersen, Grenaa, fiskeauktionsmester, s. 105, 304, 305.

Møller Sørensen, s. 590.

Mønsted, Otto, fyrmester på Samsø,s. 182, 183, 186,

”Mårup Skov, Tj 164”. Våbenmodtageplads på Samsø, s. 187.

 

N

 

Nansen, politibetjent nr. 25, politiets havnevagt, s. 359.

”National Front” illegalt Skanderborg blad, s. 47.

”Nazi-Ras”, gårdejer Rasmus Holm, s. 422.

Nedermark Hansen, Ib, s. 402, 656, 658.

Neuengamme, tysk koncentrationslejr nær Hamburg, s. 83, 286, 460, 461, 463, 466, 470, 474, 475, 476, 482, 483, 486, 488, 501, 560, 573, 574, 575, 583.

Niels Ebbesen, s. 59.

Nielsen, fyrassistent på ”Vesborg fyr” Samsø syd, s. 183.

Nielsen, Agnes, kontorassistent, modstandskvinde, s. 46.

Nielsen, Alfred, vognmand i Veggerslev, s. 138, 139, 462.

Nielsen, Anders, byvagt, s. 386. 387.

Niels, Carl, kurvemager, s. 387.

Nielsen, C. F., s. 160.

Nielsen, Chr. s. 306.

Nielsen, Egelund, Børge, Klejtrup, s. 376.

Nielsen, Egon, Peter, fisker, s. 351.

Nielsen, J., fru., Ellehammervej 4, i Aarhus, s. 50.

Nielsen, Jens, Bjerregrav, s. 376.

Nielsen, Jens, Jepsen, politimand, s. 565.

Nielsen, Jørgen, repræsentant, Illegalt trykkeri i Kildegården 1, Aarhus, s. 50.

Nielsen Jørgen August, ”Søren Fynbo”, s. 79.

Nielsen, Kaj Henning Bothildsen, terrorist med dæknavnet "Perletand", s. 661.

Nielsen, Karl, s. 157.

Nielsen, Kjeldsen, Niels, frugthandler, s. 402.

Nielsen, H. P., arkitekt, s. 291.

Nielsen, Hans, s. 289.

Nielsen, Hørslev, slagtermester, s. 402.

Nielsen, Marius, fisker, s. 351.

Nielsen, Niels Aage, cand.mag., professor, modstandsmand, s. 46, 48, 49, 101, 102, 103, 304, 477, 479.

Nielsen, Svend Åge, s. 243.

Nielsen, N. P. arbejdsmand, s. 222.

Nielsen, Olaf, borgmester, s. 589, 600.

Nielsen, Ove, kommunelærer, s. 101, 102, 274.

Nielsen, P. V. metalarbejder, s. 403.

Nielsen, Sigfred, sabotør, s. 108, 192.

Nielsen, Viggo, s. 283.

Nielsen, Ørting Station, s. 292.

”Nordby Hede, Tj 165”. Våbenmodtageplads, s. 188.

Nordisk Film, s. 358.

Nordsegl, V., Søgaard, GI. Åbyhøj, s. 50.

”Nordsø-operationerne”, s. 130.

”Norring Vesterskov, Tj 150”. Våbenmodtageplads. S. 170.

Nyhuus, brødrene Leo og Harry, s. 144.

Nyhuus, Knud, modstandsmand, s. 42.

Nymark, direktør for de forenede Teglværker, s. 101.

Nyrup, Rasmussen, Poul, statsminister, s. 445.

Nørskov, Ole, Bjerregrav, s. 376.

”Nørreskov, Tj 163”. Våbenmodtageplads nær Østbirk, s. 170.

”Nørreskov, Tj 180”. Våbenmodtageplads nær Odder, s. 180.

 

O

 

"Odder Dagblad" s. 387, 393.

Octavius Noreen, politimand, s. 398.

Olesen, boghandler i Randers. S. 74.

Olesen, Th. W., s. 157, 158.

Olsen, artellerikaptajn i Randers, s. 74, 100, 481.

Olsen, bogtrykker i Graven i Aarhus. S. 485.

Olsen, Børge, Hvolbæk, s. 47, 474.

Olsen, Ingvar, Aldersrovej i Aarhus, s. 259.

Olsen, Roland, overbetjent, s. 83.

”Omi”, Kjeld Hillingsøs mormor, s.14,

”Operation Möwe” s. 286.

”Orla Sørensen gruppen” s. 271.

”Ortskommandantur” ortskommandanturen, Østergades Hotel, s. 435.

Oste-Hansen, s. 121.

“Overby, Tj 265”. Våbenmodtageplads, s. 172.

”Overfoster, Tj 88”. Våbenmodtageplads, s. 165.

”Ove Greves 3 mands orkester”, s. 380.

Ovesen, Willy, Rønde, s. 135, 143, 144.

 

P

 

Pallesen, N. S. borgmester, Grenaa, s. 409, 605.

Pancke, Günther, SS-general, s.397.

Papirhuset, Prinsensgade i Aalborg, s. 67.

Pedersen, Carl, minister for offentlige arbejder, s. 611.

Pedersen, Frank, modstandsmand, s. 46.

Pedersen, Frede, s. 165.

Pedersen, Frederik, s. 163.

Pedersen, Gertrud Julie, Toldstrups kurer, sekretær, Gift med Carl, Pedersen, s. 63, 66, 67, 68.

Pedersen, Inger Helga, justitsminister, s. 662, 663.

Pedersen, Karl, Balle, forpagter, s. 596.

Pedersen, Otto, s. 235.

Pedersen, Pernille, forfatter, s. 2, 4, 9.

Rein-Jensen, Hans Egede, politikommissær, s. 474.

”Peter Gift”, restaurant, s. 478, 550, 551.

”Peter Sælhund” Sølund, Skanderborg, s. 295.

Peters-Lehm, Gunnar, s. 288.

"Petergruppen" terrorbande for tyskerne, s. 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 409, 411, 658, 661.

Peters, ”Dr.”, Wilhelm August, korrespondent, s. 387, 426, 462.

Petersen, A. J., s. 403.

Petersen, Andreas, gårdejer af Steensgaard i Vrold, s. 336.

Petersen, Aksel, instruktør, s. 243, 274, 478.

Petersen, Albert, s. 289.

Petersen, Arne, s. 289.

Petersen, Erik Verner, møbelposter, s. 391.

Petersen, Jens, Skanderborg, s. 47.

Petersen, Kathrine, s. 385.

Petersen, Hagh, fru, s. 20.

Petersen, Hagh, Knud, løjtnant, s. 15, 17, 20.

Petersen, Hans, sabotør, s. 236.

Petersen, Harald, Statsadvokat, s. 38.

Petersen, Magnus, tømrermester, s. 148.

Petersen, P. C., ejer af et jernfirma og fabrikant, logivært for HQ., s. 68.

Petersen, Peter, s. 227, 481.

Petersen, Strange, fru. s. 17, 19.

Petersen, Strange, Orla, professor, s. 14.

Petersen, Svend, s. 306.

Petersen, Svend Ulrich, Silkeborg, s. 419.

Petersen, Viggo, lærer i Glatved ved Balle, illegal logivært, s. 106.

Petersen, Vilfred, faldskærmsmand, s. 457.

Petersen, Walther, jernbanesabotør, s. 218.

Philips, fru, s. 378.

Piet Hein, s. 66.

Pindstrup-gruppen, s. 283

”Pindsminde, Tj 287”. Våbenmodtageplads s.155.

Platou, Henrik, Wessel, politibetjent, dæknavn: Knud, s. 67, 228, 287, 414, 418, 419.

Porre, Karl, våbenmodtagemand, s. 177.

Politihistorisk Selskab for Nordjyllands Politi, Aalborg, s. 189.

Politikken, s. 650.

Poul la Cour, Pindstrup, nedkastningschef, s. 136, 283.

Post- og Telegraf- væsenet, s. 39.

Poulsen, smedemester, Lillegade, Grenå, s. 305.

Poulsen, fodermester, Frijsenborg, s. 291.

Poulsen, A., lokomotivfører, s. 220.

Poulsen, E., inkassator, modstandsmand, s. 46.

"Prinserne" s. 73.

Prip, rektor, s. 200.

”Prædikestolen Tj, 147”. ”Gunnar”,våbenmodtageplads lidt nord for

Studstrupværket, s. 109, 159, 160.

Pøhlsgaard boghandel, Skanderborg, s. 404, 488.

Pøt Mølle, s. 166, 167, 227.

Paaske Petersen, fru., s. 373.

 

R

 

Rambøll, stadsarkitekt, s. 101, 102.

”Ramten Skov, Tj, 169”, våbenmodtageplads, s. 150.

Randers Dagblad, s. 200.

Ranum Konventet, s. 68.

Rasmussen, Samsø,Ballen, kaptajn, s. 183, 184.

Rasmussen, Albert, gruppefører, s. 289.

Rasmussen, A. S., kaptajn, s. 383.

Rasmussen, Astrid, fru, s. 138.

Rasmussen, Chr. s. 340.

Rasmussen, guldsmedene Viggo og Børge Rasmussen i Aarhus, s. 101.

Rasmussen, Egon, journalistelev, s. 107, 108.

Rasmussen, Emil, Grønfeld, s. 146, 288, 598.

Rasmussen, dyrlægefamilien i Aidt. s. 66.

Rasmussen, Greve Frode, Fjellerup, Ebeltoft,købmand, brugsuddeler, modstandsmand, s. 36, 39, 40, 42, 150, 279, 280, 283, 484, 487, 494, 495, 496, 497, 498, 504, 505, 506, 534, 537.

Rasmussen, Jens, modstandsmand på Djursland, s. 283.

Rasmussen, Jens, modstandsmand på Samsø, s. 182, 184.

Rasmussen, Niels, arbejdsmand, s. 384.

Rasmussen, Otto, gårdejer i Grønfeld, s. 597.

Rasmussen, Peter, skipper, s. 313.

Rasmussen, Peter, dyrlæge, modstandsmand ved Kolind, s. 283.

Rasmussen, Poul, s. 306.

Rasmussen, P. Rasmus, gårdejer, s. 138, 139, 462, 463.

Rasmussen, Rasmus, Jord- og betonarbejder, s. 222, 327.

Rasmussen, Søren, arbejdsmand, s. 590.

Rasmussen, Verner, politibetjent, s. 146, 288.

Rask, Anton, læge og modstandsmand i Toldstrup staben,

dæknavn: Kjeld, s. 67, 68.

Ravnholt-Nielsen, Johannes, Chr. P., flyttemand, byvagt, s. 391.

Reby, Oluf, s. 288.

”Rejsegruppen” s. 252, 254.

Renthe-Fink, s. 25.

Restaurant Guldhornet, s. 407.

Richs, Børge, Aarhus, s. 378.

Richs. Erstatningskaffen, s. 323, 554.

Rifbjerg, Sofie, magister, s. 380.

Riisberg, vognmand, s. 329, 330.

”Ringen”, Illegalt blad, s. 47.

Riskjær, Mogens, s. 107, 491, 493.

Rohde, Erik, s. 42.

Rohde, Ina, s. 304.

Rohrberg, Knud, Å., sabotør, s. 259.

”Rosalia” Toldstrup stabens illegale bil, s. 88.

”Rosenholm, Tj 14”. Våbenmodtageplads, s. 156.

”Rosenlund, Tj 114”. Våbenmodtageplads, s. 164.

Rosenvinge, Henrik, direktør for Grenaa Dampvæveri, s. 104, 106, 107, 139, 302, 304, 305, 490.

Rosenvinge, trafikassistent, s. 105, 305, 490.

Rottbøll, Christian, Michael, faldskærmsmand fra SOE. s. 72, 73, 77.

Ruge, Morten, s. 478, 479.

Ruth, Knud, pastor fra Hvirring, s. 105.

Rothenberg, næstkommanderende chef for Gestapo i Aarhus, s. 373, 454, 455, 625.

Ryder, frømand, s. 130.

Ryomgaard-gruppen, s. 283.

Rytter, Poul, Husby Klit,maler, s. 122.

Røde Kors, s. 227, 287, 367, 447, 466, 475, 476, 488, 501, 515, 537, 572, 574, 579, 580.

Røder, H. C., s. 345.

Røge, Henning, student, modstandsmand, s.45, 121,

Røjel, Jørgen, læge og modstandsmand, s. 197, 198, 200.

Røjel, Kaj, Randers, læge og modstandsmand, s. 53, 507.

Røjel, Lars, Hjortshøj, familie til læge Kaj og læge Jørgen Røgel,

s. 53, 493, 507, 508.

Rønde Hotel, s. 34.

Rønde Højskole, s. 340.

 

S

 

Sachsenhausen, Kz-lejr. S. 83.

Samsing -gruppen, s. 194, 195, 196, 202, 205, 239, 246, 247, 249, 463, 480, 481.

Samsing, Willy, s. 200, 227, 237, 238, 239, 244, 245, 274, 418, 463, 478, 479, 480, 481, 482.

Samsø Folketidende, s. 639.

Samsø Posten, avis, s. 35, 37, 39.

Sandbæk-gruppen, s. 376.

Sandbæk, Harald, pastor, s. 89, 303, 304, 374, 375, 376, 377, 378, 379.

Sandhøj, P. O., kriminalassistent, s. 399, 418, 419.

”Saul”, var dæknavnet for, Rønnelin Møller, radiokvartermester i flåden, s. 116.

Sejr, Arne, s. 40.

Sepstrup, Oskar, politibetjent og ansat på politigårdens hittegodskontor, s. 369.

Scavenius, løjtnant, s. 121.

Schiøtler-Nielsen, købmand i Grenaa. s. 409.

Schiøtz-Eriksen, s. 74.

Schlüter, Poul, statsminister, s. 445.

Schmidt alias oberstløjtnant F. T. Vang, s. 107.

Schmidt, Axel, Høst, s. 279.

Schmidt, Børge, redaktør, Aarhuus Stiftstidende, s. 411.

Schmidt-gruppen, s. 237.

Schmidt, Johan, Otto, s. 551, 553.

Schmidt, Kay, købmand, s. 405.

Schmidt, Olaf, direktør, Universalfabrikkerne, s. 242, 251, 403, 420, 421.

Schmidt, Louis, redaktør på Aarhuus Stiftstidende. S. 404.

Schmidt, Willy, s. 238.

Schou, løjtnant, s. 19.

Schov, Richard, s. 227, 237, 244.

Schousboe, ingeniør i Aarhus, s. 64.

Schreckenbrand, tysk major, bykommandant I Odder, s. 603, 604.

Schultz, Joakim, s. 477, 478.

Schultz, stationsmester, s. 330.

Schultz, Trolle, direktør, s. 14, 15, 487.

Schrøder, Jens, modstandsmand i Aarhus, s. 49.

Schwerdt, Otto, s. 397.

Schwietzgebel, Eugen, kriminalrat, Gestapochef,

s. 351, 367, 373, 378, 397, 457, 481.

Schøller, C.G. kaptajn, dæknavne: Lind og Blad, leder af de militære M-grupper i Nordjylland, s. 74, 104, 223.

Schäfer, Peter, s. 401.

SHAEF. ”Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces”, s. 77, 78, 670.

Short Stirling, flyvemaskine, s. 140, 156.

Sieger, ”Hotel Royal", overtjener, s. 404.

Silkeborg Bad, s. 214, 321.

Siim, Christel, s. 349.

Simonsen, Johanne, s. 384.

Simonsen K. Søren, s. 375.

Simonsen, Niels, s, 150.

Simonsen, Thorkild, pensioneret tidligere borgmester og indenrigsminister,

s. 394, 395.

Skjold Petersen, politibetjent. S. 105.

Skov, belysningsvæsnet i Aarhus, s. 228

Skov, Karl, s. 163, 283.

Skov, Richard, sabotør, s. 479, 481, 482.

Skovsen, Bakmand, Leo, s. 327.

Skæring Hede, s. 452, 454.

”Skrædder-Grethe" også kaldet "Lorte-Grethe" Frederikshavn, s.

Sloth, G. tandlæge, s. 305.

Sneum, løjtnant, s. 72.

”Snotdrejeren” stikker, Svend Aage Næsted Nielsen, s. 419.

S.O.E., s. 58, 71, 78, 92, 93, 109, 137, 547.

Soehring, tysk generalkonsul, s. 339.

”Sommerkorpset” danske mænd, der er vagter for tyskerne, og iklædt sorte

uniformer, s. 281.

Sonne, Per, s. 40.

"Sortbørshajerne", s. 440.

Spangaa, Hans Chr., kriminalassistent, s. 490.

Spelling, Sven, ingeniør, s. 403.

"SP 100" kutter til flugtruterne til Sverige. Kutteren hed også ”Freden”, s. 129, 130, 183, 307, 311, 312.

”Spaabjerg, Tj 172”. Modtageplads nær Odder, s. 181.

Stabrand, Tirstrup flyveplads,s. 280,  

Staffeldt, Jørgen, s. 226.

Statens civile Luftværn, s. 509, 510, 531, 544, 545, 546, 547.

Statsbiblioteket, s. 48.

Stauning, statsminister, s. 468, 673.

Stecher Christensen, fru, s. 404.

Stecher Christensen, borgmester,viceborgmester, s. 28, 30, 403, 404.

Steincke, Karl Kristian, justitsminister, s. 663.

Stenz, Andreas, modstandsmand fra Hvidsten, s. 133.

Strandbygaard, ingeniør, s. 20.

Strøyberg, apoteker i Aalborg, s. 67.

Steinøe, læge i Nørresundby, s. 64.

Strømvig, løjtnant, s. 101.

"Studenternes Efterretningstjeneste", s. 388, 391.

Stutthof, Kz-lejr, s. 476, 483.

”Sukker-Dres” marinevægter, Andreas Rasmussen, s. 419.

”Støvring”, dæknavn for Toldstrup, s. 119, 125, 134, 143, 144, 164, 171, 173. 214, 285, 289.

Svarre, Jensen, Herold, s, 134, 283, 459.

”Svend-Stål gruppen”, mordergruppe, s. 424.

Svendsen, Niels, våbenmodtagemand, s. 177, 178.

Svendsen-Tune, sømand på flugtruterne til Sverige, s. 129, 312.

”Svinedrengen”, stikker, Skanderborg, J. K. Nielsen, s. 424.

Svinkløv, E., politimand i Aarhus, s. 568, 571.

Synnemann, Pehr, Sverige, s. 314.

Søborg, godsejer, s. 586.

Søby, byleder, s. 138, 139.

”Sømose, Tj 273”. Våbenmodtageplads, s. 152.

”Sønder Voer, Tj 156”. Våbenmodtageplads, s. 163.

Søndergaard, Jørgen, brugsuddeler, s.146, 288.

Søndergård, Tom, ”Stjerne Radio” s. 226.

Sørensen, A., manufakturhandler, s. 358.

Sørensen, Anders, gårdejer, s. 291.

Sørensen, Arne, kirkeminister, s. 296, 374, 375, 612.

Sørensen, Axel Bali, s. 228.

Sørensen, Axel, Hornsletgruppen, s. 459.

Sørensen, Bergenhammer, Peter, s. 356.

Sørensen, Ejnar, ordensbetjent, dæknavn: Leif, s. 287, 414, 418, 419.

Sørensen, Eppler, Henry, typograf, s. 459.

Sørensen, Erik, maskinarbejder, sabotør, s. 237, 479.

Sørensen, Felix, betjent, s. 482.

Sørensen, Frode, s. 227, 479.

Sørensen, Harry, Eduard, havnearbejder, s. 485.

Sørensen, Henning, s. 375.

Sørensen, I. C., landsretssagfører, s. 404.

Sørensen, Johannes, G., BBC speaker s. 586.

Sørensen, K., Samsø, vagtværn og redningskorpsets chef, s. 378.

Sørensen, Kjær, s. 83.

Sørensen, kobbersmed, s. 378.

Sørensen-Leth, læge i Skanderborg, s. 475.

Sørensen, L. P., s. 166.

Sørensen, Ole, Søren. Indehaver af et bogtrykkeri i Mejlgade, Århus, s. 460.

Sørensen, Othilia, s. 283.

Sørensen, Poul, E. K., sabotør, s. 449.

Sørensen, Richard, Rønde, s. 329.

Sørensen, Svend, bankassistent, s. 291.

Sørensen, Sv. Aage, s. 305.

”Sørensen og Sønners trykkeri” i Mejlgade 50,s. 49.

Sørensen, Vera, husbestyrerinde, s. 317.

Søstrene Henriksen (Moster og Søster) s. 66, 67.

 

T

 

Tage, chauffør for Toldstrup og staben, s. 88.

Tarrant Rushton flyveplads, s. 180.

"Tempsford", er en engelsk flyveplads, s. 132, 133, 154, 155, 156, 165.

”Tepstrup sø, Tj 93”, s. 174.

Terkelsen, Terkel, M., journalist og radiooplæser i BBC, s. 55, 297, 298.

Theresienstadt, s. 475, 476, 502.

Thoft, Peter, Klejtrup, s. 376.

Thomsen, Bjørn Båstrup, s. 135.

Thomsen, Erik, skoleinspektør, s. 328.

Thomsen, Harry, gummiarbejder, s. 243, 478.

Thomsen, H., læge, s. 133.

Thomsen, pastor i Hadsund, s. 68, 69.

Thomsen, politimester fra Kalundborg, s. 37.

Thomsen, Pie, s. 133, 134.

Thomsen, Sven, s. 133, 134.

"Thora" dæknavn for Aarhus stikkeren, Grethe Bartram, s. 70, 629.

Thuesen, Sigvard, gårdejer, s. 144, 146, 597.

Thøgersen. Dæknavn: ”GA2.” s. 311.

Thøgersen, s. 379.

Timroth, Oberst, s. 79, 669.

Tillisch, Fritz, G., premierløjtnant, efterretningsmand, s.78, 79, 548, 668, 669.

Tinning, Arne, sabotør, s. 259.

Tirstrup flyveplads, Stabrand,s. 280, 281, 287, 306, 433, 638.

Toft-Christensen, dæknavn: Dahl. S. 97, 426.

”Toholt, Tj 298”. Våbenmodtageplads s. 163.

”Tolstrup, Tj 285”. Våbenmodtageplads, s. 178.

Toldstrup, Anton, J., nedkastningschef for midt og Nordjylland, s. 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 154, 155, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 186, 187, 191, 192, 208, 227, 330, 243, 251, 285, 289, 302, 306, 310, 311, 313, 376, 415, 608, 620, 628, 629, 660, 668, 673, 676, 677.

Toldstrup, Niels Ebbe, søn af nedkastningschefen Toldstrup, s. 58.

Toldstrup Plads, s. 677.

Tonnesen, Verner, murer, s. 596.

Tornøe Vang, Frits, faldskærmsmand, s. 86, 87, 88, 104.

Tranehuse, Tr. St. Tj. 255”. Våbenmodtageplads, s. 149.

Tretow, Otto, Obergefreiter, s. 185, 639.

TrueIsen, løjtnant, s. 74.

Turnnull, Ronald, SOE’s forbindelsesofficer i Sverige, s. 227.

”Tyskerpigerne” s. 441.

 

U

 

Udenrigsministeriets Pressebureau, s. 44.

”Udsen” kontaktmand til fiskerne på Grenå havn, Sverigesruterne. S. 105, 302, 304, 305.

"Ulla" flugtskib fra Aalborg til Sverige, s. 160.

”Undallslund plantage”, ved Viborg var henrettelsesplads. S. 663, 664.

 

U

 

Uth, Tove, nedkastningschefens datter, s. 58, 59, 60, 61.

 

V

 

Valeur, Ove, Aalborg. Bankdirektørog logivært for ”HQ”, s. 69.

Vandrerhjemmet i Risskov, s. 36,

Vangsted, Niels Erik, Aalborg, s. 83, 166, 185.

Vedsted, Jacob, Ebeltoft, s. 287.

Vendelbo-Laursen, fru snedker, s. 411.

”Vendsyssel under besættelsen” bog om modstandskampen i Vendsyssel, s. 63,

Vennelyst Teateret, s. 405.

”Vesborg fyr”, Samsø, s. 183.

Vester Allés Kaserne, s. 367.

Vestre Kirkegård i Aarhus, s. 518.

Viholm, prokurist, logivært for Toldstrups staben, (HQ), s. 64, 66,

Vrold Østergård, s. 108.

Voigts, Aksel, s. 274.

Volker, Gestapo -mand, s. 200.

Volquartz, politimester,s. 200.

Vosnæsgård, s. 646.

 

W

 

Warberg, Thorkild, læge i Aalborg, s. 67.

Wegener, ingeniør, direktør, s. 15, 101, 102, 230.

Weiss, Elly, s. 379.

Werner, professor ved Aarhus Universitet, s. 369.

Westy Larsen, landinspektør, sabotør, s. 268, 431, 432.

Wichfeld, Monica, s. 457.

Wiese, politikommissær i Aarhus, s. 76.

Winkel, Erling, s. 53.

Winterberg, Ernst, maskinmester, s. 17, 21.

Wilhjelm, pastor, Gosmer, s. 108, 291.

Wivex, stor restaurant i København, s. 72.

Wulf, Jens, vaskeriejer, s. 138, 141.

Willumsen, civilingeniør, s. 404.

Woer-Christensen, politimand, s. 488.

Wullum, s. 330.

Wurmbach, alias "Admiral Skagerrak" s. 389.

 

Y

 

Yde, blomsterhandler, s. 403.

Ydermann, Peter, s. 289.

 

 

Z

 

Zacho, Karl, s. 152.

”Ziamo” Kutter indkøbt af Frihedsrådet til illegal overfart til Sverige, s. 184.

Zætteberg, Elsa, boende Skelund nær Hadsund, s. 69.

 

Ø

 

Øhrstrøm, bankdirektør i Skanderborg, s. 589.

ØK. S. 157.

Ørting-gruppen, s. 590.

Østergaard, I. P., direktør, s. 404.

Østergaard, Jacob, s. 375.

Østergaard, Kjeld, C.B. betjent, modstandsmand, s. 47.

Østergaard, Niels, s. 375.

 

Å (Aa)

 

"Aarhus Amtstidende", s. 403, 404.

Aabenhus, Johannes, s. 288.

Aalborg Flyveplads, s. 12,

Aalborg Stiftstidende, s. 332.

Aarhus Byråd, s. 676.

Aarhus Besættelsesmuseum, s. 13, 36, 103, 194, 236, 323, 368, 369, 372, 402, 444, 484, 486, 600, 601, 608, 622, 640.

Aarhus Ekko, illegal avis,s. 48, 49, 50, 387, 389, 433, 443, 444, 460, 461, 475.

Aarhus Rutebilsstation, s. 584.

"Aarhus Smedelaug" s, 404.

Århus Sporveje, s. 399.

Aarhus Sten- og Grus kompagni, Gjerrilds Nordstrand, s. 105.

Aarhus Stiftstidende, s. 35, 109, 324, 327, 329, 355, 363, 365, 381, 385, 394, 444, 487, 630, 647, 648.

Aarhus Stiftstidendes Blad kiosk, s. 28.

Aasted, borgmester, s. 608.

Århus Tekniske Skole, s. 394.

Aarhus. ”5 kolonne”, s. 267, 275, 431, 661.

 

Litteraturliste

Bøger og andre skriftlige kilder, der er læst i forbindelse med udarbejdelsen af

denne bog, men ikke nødvendigvis brugt eller citeret.

 

Algreen-Petersen, Christian: Beretninger fra modstandskampen.

Alkil, Niels: Besættelsestidens fakta bind 1 + 2. Udgivet 1945-46

Andersen, Øjvind: Forræderiet 1940 - 1945.

Andresen, Georg: Aarhus under besættelsen.

Birkeland, Sven Arvid: Taget af tyskerne.

Birkelund, Peter: Rejsende i sabotage.

Bjerringbroegnens Lokalhistoriske Arkiv: Der var noget i luften.

Bjørnvad, Anders: De fandt en vej.

Bjørnvad, Anders: Natten, der varede otte dage.

Bjørnvad, Anders: Faldne allierede flyvere 1939 - 1945.

Bondesen, Peter og Steen Noer Madsen: Randers i besættelsestiden.

Buschardt, Fabritius og Tønnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger.

Bødker, Knud, Rønde Bogtrykkeri 1985: Messerschmidt på startbanen. Da tyskerne byggede Tirstrup flyveplads – og hvad derpå fulgte.

Egebjerg, Lasse: Modstandsbevægelsen i Aarhus og Amt. Danmarks Frihedskamp.1 – 2.1949.

Egner, Arne, F.: "Kanonerne spiller Chopin." 

Eilstrup, Per og Lindeberg, Lars: De så det ske under besættelsen.

Ebeltoft Museum, Jensen, Pedersen, Vedsted. Hilsen til Lucas, Helmer og Abel.

Dalby, Eigenbroth, Kühl m.fl.: Vor vej til 5 maj.

Dansk Pressetjeneste i kommission hos Forum Hirtshals: Der er et yndigt land.

Danske Journalister: Danmarks Frihedskamp.

Dethlefsen, Henrik: De illegale Sverigesruter 1943 - 45.

Drostrup, O. F.: Ranumkonventet.

Diverse forfattere: Min barndom i 40'erne.

Egner, Arne F.: "Kanonerne spiller Chopin." 

Eilstrup, Per og Lindeberg, Lars: De så det ske under besættelsen.

Espegaard (tidligere Nielsen), Arne: Leg med lynet.

Fischer Holst, Tage: Gør, hvad du tør.

Gade, Sven Ove: Elefanten. En biografi om Flemming Juncker.

Gads leksikon: Hvem var hvem 1940 - 1945.

Gjerrild Egnsarkiv: ”De gjorde modstand”

Gravers Andersens Forlag: Aarhus i Billeder under besættelsen og befrielsen.

Høegh-Guldberg, Ove: En familie under besættelsen.

Hansen, Ib, Nørskov, Peter, Larsen, Agner: Korttegneren og pressefotografen.

Hauerbach, Sven: 5. Kolonne: Aarhussabotørernes modige indsats.

Herman, Bob: Sabotørskolen.

Hesseldahl, Jørgen: I Toldstrups tjeneste.

Hæstrup, Barfoed, Rasmussen, Petersen: Kilder til modstandsbevægelsens historie.

Hæstrup, Jørgen: Kontakt med England 1940 - 43.

Hæstrup, Jørgen: Hilsen til Vera.

Jensen, Børge, Juul: Modstandsbevægelsen i Grenaa. PE2 Grenaa 1985.

Jensen, Kim Lykke: Hornsletgruppen. Hvidstengruppens søsterorganisation.

Jessen, Ib: Derfor måtte vi sejre.

Johansen, Erik: Vi bringer en særmelding.

Johannesen, Erik: De Illegale.

Johannesen, Erik: Sabotager 1940 - 1945.

Juncker, Flemming: Men morsomt har det været.

Juncker, Flemming: Træk fra glemmebogen.

Jørgensen, Rasmus: Besættelsen - dag for dag.

Kieler, Jørgen: Hvorfor gjorde I det? Bind 1 og 2.

Klostergaard, Kaj: Skanderborg – en by under besættelsen 1940-45.

Krabbe, H.: Stemmer fra England.

Kristensen, Helge: Congo-Kris fortæller – Historier fra det østjyske gennem 100 år.

Lampe, David: Den utæmmede kanariefugl.

Laursen, Peter: Europas bedste nedkastningschef, Toldstrup.

Lauritzen, Bent: Modstandsbevægelsen i Skanderborg.

Lauritsen, Birthe: Man skyder da helte.

Lottrup, Erik: Faldskærmsfolk og modstandskampen.

Lundtofte, Henrik: Gestapo - tysk politi og terror i Danmark.

Jensen, Knud: Tyske flygtningegrave på Kolind kirkegård.

Munck, Ebbe og Outze, Børge m.fl.: Danmarks Frihedskamp bind 1 og 2.

Muus, Flemming, B.: Ingen tænder et lys.

Niemann, Ole: Besættelsestiden i Nordjylland.

Nielsen, Niels Aage: Mellem jyske modstandsfolk 1941 - 1945.

Nordby, Ib: Vi var også med.

Pedersen, Ole: Dagligdagen på Samsø under besættelsen 1940 – 1945.

Petersen, Carl Otto: De sorte tog – lokomotivmænd i krig.

Rasmussen, Alan Hjort: Havet - en vej til frihed.

Ræthinge, Anne Wolden: Om lidt er de borte.

Røder, H. C.: De sejlede bare.

Schøller, Carl-Gustav Grüner: Træk af modstandskampen 1940 - 1945.

Svenstorp, Aage: Den hvide brigade.

Sørensen, Lars, Peter: Distrikt 14

Toldstrup, Jens: Uden kamp - ingen sejr.

Toubro, Jørgen: Mariager Fjord 1940 til 1945.

Trommer, Aage: Jernbanesabotage.

Uhrskov, Frede: En by i krig. Stilling – Gram.

Universitetsforlaget i Aarhus: Aarhus Promenade 1909  – 1959.

Warring, Anette: Tyskerpiger under besættelsen og retsopgør.

Westergaard Jensen, Poul: Kære fætter.

Østergaard, Niels Jørgen: Snogen

Århus Byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus: Århus - Årbog 1984.

 

Artikler og andre skrifter

 

Congo-Kris fortæller

Historier fra det østjyske gennem 100 år.

Henning ventede forgæves (om våbennedkastninger).

Redningsmænd blandt Grenaa-fiskere (om redning af modstandsfolk over Kattegat).

 

Vilfred Friborg Hansen

Krig og besættelse, s. 206-08.

Kalø 1943-45, s. 210-13.

 

Folk og Liv, 1985

Våbennedkastninger på Røndeegnen, Våben fra luften. Erindringer, Tirstrup flyveplads, Præst i Feldballe under besættelsen, Rønde Højskole under besættelsen, Thorsager-Bregnet sogneråd og besættelsen, Erindringer om besættelsen.

 

Folk og Liv, 1991

Røndeegnen bind 10.Til Tirstrup (s. 42).

 

Folk og Liv, 2012

Besættelsestiden på Kaløvig-egnen.

Våbenmodtagelser og anlægget af Tirstrup flyveplads.

 

Folk og Liv, 2016

Karl fra Hornslet, en ung modstandsmand og Hornsletgruppen.

 

Frode Greve Rasmussen

Modstandsmand husker tilbage på en skelsættende måned.

 

Søren Sloth Carlsen, Hornslet by og sogn

Besættelsestiden 1940-45. Besættelse og restriktioner (s. 339-40).

 

Arkivhenvisninger

Der er brugt arkivalier fra nogle af følgende arkiver: statens arkiver, lokale arkiver, museer og samlinger.

 

Bennike, Vagn, generalmajor. "Korrespondancer, 1944 - 1962."

Flygtningelejre i Østjylland. ”Statens civile luftværn,1945 - 1947."

Generalstabens Efterretningssektion. "Stockholmarkivet."

Håndskriftssamlingen. "Dansk – Norsk. Almindelige historie. J. Hæstrup."

Håndskriftssamlingen. "Træk fra modstandskampen, 1940 - 1945."

Juncker, Flemming. ”Private arkiv.”

Lillelund, Jens, direktør. "Korrespondance fra besættelsestiden, 1944 - 1946."

Lippmann, Ole, direktør. "Special Operations Executive (SOE), 1944 -1945."

Modstandsbevægelsen. "Parkkompagniet, 1940 - 1948."

Toldstrup, Jens, direktør. "Korrespondance med Sverige 1944 - 1945."

Toldstrup, Jens, direktør. "Korrespondance med England 1944 - 1945."

 

Museer

 

Djurslands Jernbanemuseum.

Ebeltoft Byhistoriske Arkiv.

Ebeltoft Museum.

Frihedsmuseet.

Grenå Museum.

Odder Museum.

Politihistorisk Forening.

Samsø Museum

Silkeborg Bunker Museum.

Skanderborg Museum.

Aarhus Besættelsesmuseum.

 

Arkiver

 

Biblioteket på Kastellet.

Det Kongelige Bibliotek.

Historisk Samling fra Besættelsestiden, Esbjerg.

Statsbiblioteket.

Statens arkiver.

Hjemmesider

 

Midtdjurslokalarkiv.dk

Midtdjurs Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside:      

Kolind og Omegn 12: Stabrand.

Kolind og Omegn 13: 2. verdenskrig.

Kolind og Omegn 14: Tirstrup lufthavn.

 

Private billeder og dokumenter der er brugt i bogen

 

Der er udfoldet store anstrengelser for at skaffe kildehenvisninger i forbindelse med beretninger, historier, dokumenter og fotos. Hvor der ikke er anført kilde navn, indehaver eller rettigheder ved fotos og dokumenter, kan det være arkivalier, som forfatteren enten har fået foræret eller lånt med rettigheder.

Der kan være dokumenter, beretninger og fotos i bogen, som er sendt til forfatterens hjemmesider til de pågældende bøger. I disse tilfælde kan det være svært at læse og tyde hvem der har ophavsretten til pågældende arkivalier.

Mange af dokumenterne har mistet farve/tryksværte, så for at genkalde den utydelige tekst ser arkivalierne lidt mørke ud.

 

En stor tak til

 

Christensen, Asger. Aarhus. Specialist i DSB, tog og jernbaner m.m.

Christensen, Knud. Modstandsmand, kutterreder og minkavler. Hirtshals.

Dissing, Kris. Tidligere lærer og skoleinspektør. Dronninglund.

Friborg, Hansen, Vilfred.Tidligere dansk politiker, borgmester i Rønde Kommune,

Grymer, Frants. Plastikkirurg.

Hillingsø, Kjeld. Pensioneret generalløjtnant.

Hjorting, Jørgen. Radiovært.

Jensen, Jens, Jacob. Forfatter.

Jensen, Jens, Peter. Lektor.

Langberg, Annie (Mouritzen). Tidligere kurerpige for Toldstrup.

Lund, Harry. Skolelærer, Aarhus.

Rasmussen, Frode, Greve. Ebeltoft.

Røjel, Lars. Ingeniør. Hjortshøj.

Simonsen, Thorkild. Tidligere Aarhus borgmester og indenrigsminister.

Uth, Tove. Højskoleforstander. Datter af nedkastningschefen, Toldstrup.

Vedsted, Jacob, Ebeltoft. Museumsinspektør, cand.mag.

Von Lillienskjold, Svend Aage, Fyn.

 

Flensted, Søren, Billund. Søren har utrætteligt har hjulpet til med alle oplysninger om nedkastningerne i Østjylland på baggrund af en meget stor viden om våbennedkastninger i Danmark. Desuden har Flensted en vidtspændende indsigt i luftkrigen over Danmark. Oplysninger om dette kan ses på hjemmesiden:

“Airwar over Denmark” http://www.flensted.eu.com

 

Holm, Martin. Silkeborg Bunkermuseum. Har bidraget med sin store viden om tyskerne og mange andre emner fra besættelsestiden.

LaserTryk, P. O. Pedersens Vej 26. 8200 Aarhus N.

 

Leth, Charlotte. Hun har haft det slidsomme arbejde med arkivbunkerne og de flere tusinde renskrivninger af dokumenter, der var næsten komplet ulæselige, mærket af tidens tand og ælde.

 

Niels Hansen, Trustrup. Takkes for de mange køreture i forbindelse med at hente og bringe lånte arkivalier, rundt om i landet.

 

Korrespondent, bladudgiver og forlægger, Vestergaard, Ib. Hjortshøj.

Han har oversat engelske, tyske dokumenter, korrekturlæser.

 

Nogen er helt sikkert glemt på takkelisten.

Sådan vil det desværre altid være.

Men også til dem skal der lyde en stor tak!

 

Copyright © Forlaget Vrejlev. v/ Ib Vestergaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGENS BAGSIDE