NYT I 2020 OG 2021

Den sidst nye udgivelse i 2020 var: 

”AALBORG OG DET SYDLIGE NORDJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN”  

Modstandsmanden Knud Christensen, Hirtshals, har læst den kommende bog og i den anledning har han skrevet et par ord om bogen. 

Historie på en anden måde 

Her har vi en historieskrivning, som en kvinde af folket, en engageret og myreflittig pensionist uden fagligt autoriseret eller akademisk baggrund, har udført. Det kæmpemæssige kildemateriale er ikke blot det, som historikere med besættelsen som speciale kender til. Officielle og højst uofficielle dokumenter, korrespondancer og beretninger veksler med breve og nedskrevne erindringer fra private arkiver, som sammen med illegale blade, udklip fra aviser og tidsskrifter og et formidabelt billedmateriale danner grundlaget for et folkeligt, historisk værk af sjældent format.

Der berettes her grundigt og velinformeret om modstandskampens forskellige og ligeværdige aspekter i form af sabotage, illegal presse, våbenmodtagelse, kampen mod Gestapo, flugtruter og kontakt med England og Sverige, og bag det alt sammen skimter man i Pernille Pedersens monumentale bog de hverdagsmennesker, som skabte udenrigspolitik: tømreren og værftsarbejderen og landmanden, kontoristen og præsten, studenten og fiskeren samt de relativt få tjenestemænd blandt politibetjente og militære officerer, der fra første færd fandt deres plads i modstandsbevægelsen. Og kvinderne, naturligvis. Både de, som var aktive i første linje, og den hjemmefront, som på mange måder skabte grundlag for, at mænds og sønners aktiviteter kunne udfoldes. 

Uden krigssejlernes indsats og den modstandsbevægelse, som op til den 29. aug. 1943 fremkaldte regeringens officielle brud med besættelsesmagten, og som målbevidst fortsatte kampen, var krigen endt med, at Danmark endegyldigt var blevet regnet som Nazi-Tysklands allierede. 

Knud Christensen (f. 1925), tidl. modstandsmand og kz-fange.

MODSTANDSMANDEN KNUD CHRISTENSEN. Fotograf Nicklas Glad Korgaard.
BIND 3 UDKOM DEN 24. JANUAR 2020.
NY BOG PÅ VEJ I 2021 Titlen på bind 4 bliver: ”DET VESTLIGE NORDJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN” Bogen handler om besættelsestiden i: Vesthimmerland, Salling, Thy, Mors, Hanherred samt byerne: Brovst, Fjerritslev, Thisted, Farsø, Løgstør, Skive, Viborg med mange flere byer samt egnene omkring disse byer. Bogen forventes klar til udgivelse i august 2021.

NY BOG PÅ VEJ I AUGUST 2021

Titlen på bind 4 bliver:
”DET VESTLIGE NORDJYLLAND UNDER BESÆTTELSEN”

Bogen handler om besættelsestiden i:
Vesthimmerland, Salling, Thy, Mors, Hanherred samt byerne: Brovst, Fjerritslev, Thisted, Farsø, Løgstør, Skive, Viborg med mange flere byer samt egnene omkring disse byer. Bogen forventes klar til udgivelse i august 2021.

Kortet er et oversigtskort der er vejledende for at kunne finde en mere præcis plads-placering på generalstabskortene 1943-45. Pladserne der er markeret på oversigtskortet ligge 100 meter til 2000 meter fra den helt nøjagtige position. Alle pladser er nøjagtig placeret på hver sit kort inde i bogen (bind 4.) ligesom i de tre forudgående udgivelser. Alle tal på arbejdskortet er engelske Tablejam numre.

 

Kontakt forfatteren hvis du har oplysninger…
Mail til: forlaget.vrejlev@email.dk eller ring på tlf. 26.46.96.76 hver dag i tiden mellem kl. 11.00 og kl. 14.00 ugens 7 dage.
Mange venlige hilsner fra Pernille


Deadline for det kommende bind 4. er den 1. januar 2021.